Letters

‘There is Zero law enforcement’

“The high road carnage on South Africa’s roads is due to the lack of adherence to traffic rules and regulations and the total lack of law enforcement.”

Expat: How Rural America Elected Trump

Someone had strayed from the script. * Robert Davies is a former employee of Review and emigrated to Illinois, US a few years ago.

Journalism: the good, the bad and the ugly

‘When you are a journalist you get a front row seat in the roller coaster called life, but it is your choice to scream or to enjoy the ride’

Fees sorg vir kos op tafel

BRIEF: “Dit is met teleurstelling dat ek ‘n berig lees in verlede week se koerant dat daar negatiewe gevoelens is oor die Kierieklapperfees en veral oor die ingangsfooi.

BRIEF: Roedtan se kerkraad kap terug oor naamdebakel

Die kerkraad van die Hervormde Gemeente Roedtan het die volgende skrywe aan Bosveld gerig na aanleiding van die brief van die Kerkraad van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika(NHKA) gemeente Potgietersrus wat in Bosveld gepubliseer is en wye reaksie uitgelok het.

Schoolbag thief caught by community action

Barely one month after I experienced a house burglary and caught the thief myself, I arrived in Mokopane last Friday to visit my mother and brother. My brother spent the afternoon at school and my mom and I picked up his schoolbag. We then left for the shops. We got into my car at the…

Inwoners neem self opruimaksie

“Reeds voor Kersfees het bome in wyk 31 omgeval en die toegang tot die huise van ‘n aantal inwoners versper. Die wyk is in DA besit en ondanks herhaalde versoeke is daar niks aan gedoen nie.
Top